Vijimas kaladėlėmis | Tablet weaving

tablet-drawing

Vijimas kaladėlėmis – tai audimo technika, kai ataudų žiotims sudaryti audimo metu yra panaudojamos medinės (kaulinės, metalinės, plastikinės) kaladėlės. Manoma, kad šis vijimo būdas siekia net aštuntą amžių prieš mūsų erą. Geležies amžiuje šis audimo būdas buvo naudojamas lygiagrečiai su vertikaliosiomis audimo staklėmis, kurios laikomos pirmuoju audimo įrenginiu. Kaladėlėmis išaustos juostos buvo naudojamos kitų audinių puošybai, rūbams susijuosti, autams aprišti.

Ankstyvų taip atliktų audinių pavyzdžių rasta Hochdorfe (Vokietija); Apremonte, Haute-Saone (Prancūzija), taip pat Italijoje, Graikijoje, Austrijoje. Sudėtingos kaladėlėmis išaustos juostos randamos daugelyje Geležies amžiaus ir Viduramžių didikų kapų visoje Europoje bei Romos imperijos laikų kapuose Artimuosiuose rytuose. Tokias juostas audinių apsiuvimui naudojo visos Europos tautos, net ir Vikingai. Daugelyje muziejų yra pavyzdžių, kur vytos juostos buvo panaudotos ekleziastinėje tekstilėje.


Tablet Weaving (often card weaving in the United States) is a weaving technique where tablets or cards are used to create the shed through which the weft is passed.
Tablet weaving does go back at least to the eighth century BCE in early Iron age Europe where it is found in areas employing the warp-weighted loom. Historically the technique served several purposes: to create starting and/or selvedge bands for larger textiles such as those produced on the warp-weighted loom; to weave decorative bands onto existing textiles; and to create freestanding narrow work.

Early examples have been found at Hochdorf, Germany, and Apremont, Haute-Saône, France, as well as in Italy, Greece, and Austria. Elaborate tablet-woven bands are found in many high status Iron Age and medieval graves of Europe as well as in the Roman period in the Near East. They are presumed to have been standard trim for garments among various European peoples, including the Vikings. Many museum examples exist of such bands used on ecclesiastical textiles or as the foundation for elaborate belts in the European Middle Ages.

Fotografijų šaltinis | Photography found through Pinterest