Audimas ant dvišakio ir lanko | Two-pronged frame and hoop weaving

two-prong

Paprasčiausią juostų audimo staklių variantą galima pasidaryti iš bet kokio dvišako medžio gabalo. Šiuo atveju tai yra seno vyšnios medžio fragmentas. Metmenys yra ištempti tarp dviejų horizontaliai pritvirtintų lazdelių. Trumpesnė lazdelė tvirtinama prie viršutinės dviem virvelėmis ir naudojama žiotims sukurti. Lininės nytelės, pritvirtintos prie dar trumpesnės lazdelės atidaro ir uždaro žiotis. Ataudų siūlas peršaunamas plokščia šaudykle. Nuaudus atitinkamą ilgį juostelė paslenkama žemyn ir audžiama toliau. Tokiu būdu audinys išeina dvigubai ilgesnis nei atstumas tarp viršutinės ir apatinės horizontaliai pritvirtintos lazdelės. Panašų įtaisą galima pasidaryti ir sulenkus gluosnio šaką į lanką. Audimo principas yra toks pat, tik žiotims sudaryti panaudota virvelė, o ne lazdelė.


One of the simplest versions of a band loom is made using a two-pronged piece of wood. In this particular case it is a fragment of an old cherry tree. Warp threads are stretched between two horizontal bars at the top and bottom. A shorter stick is attached to the top bar by two pieces of string and is used to keep the shed open. A heddle made of another piece of stick and linen thread is used for shed switching. Linen weft is shot through the shed by a flat shuttle. When weft reaches the shed bar, the band is pulled down and around the bottom horizontal bar. This way the finished band is twice as long as the distance between top and bottom bars. A similar device can be made by bending a willow branch into a hoop. Way of working is exactly the same, except that there is no shed stick. Shed is kept open by a piece of linen string.

Fotografijos | Photography by Augustinas Našlėnas

Horizontaliosios audimo staklės | Horizontal loom

horizontal loom

Horizontaliosios audimo staklės yra sumontuotos mediniame rėme ir stovi ant grindų. Jose metmenų žiotys sudaromos nuspaudžiant atitinkamus pakojų pedalus, kurie pakelia ar nuleidžia nyčių vartus. Ataudų siūlas primušamas kabančiais muštuvais, kuriuose yra įstatytas skietas. Rėmų konstrukcijos būna įvairios.

Tokios staklės Europoje žinomos nuo apytikriai IX-X amžiaus, o Lietuvoje – nuo XIII a.


Horizontal floor looms sit directly on the floor and use foot pedals called treadles that open and close the sheds (the temporary separations in the warp) by raising and lowering the harness. Weft thread is beat into place by a free-hanging beater to which warp heddle is attached. Frame structures vary.

This type of loom known in Europe since approximately 9-10 century, whereas in Lithuania since 13 century.

Fotografijos | Photography by Gintautas Našlėnas

Vijimas kaladėlėmis | Tablet weaving

tablet-drawing

Vijimas kaladėlėmis – tai audimo technika, kai ataudų žiotims sudaryti audimo metu yra panaudojamos medinės (kaulinės, metalinės, plastikinės) kaladėlės. Manoma, kad šis vijimo būdas siekia net aštuntą amžių prieš mūsų erą. Geležies amžiuje šis audimo būdas buvo naudojamas lygiagrečiai su vertikaliosiomis audimo staklėmis, kurios laikomos pirmuoju audimo įrenginiu. Kaladėlėmis išaustos juostos buvo naudojamos kitų audinių puošybai, rūbams susijuosti, autams aprišti.

Ankstyvų taip atliktų audinių pavyzdžių rasta Hochdorfe (Vokietija); Apremonte, Haute-Saone (Prancūzija), taip pat Italijoje, Graikijoje, Austrijoje. Sudėtingos kaladėlėmis išaustos juostos randamos daugelyje Geležies amžiaus ir Viduramžių didikų kapų visoje Europoje bei Romos imperijos laikų kapuose Artimuosiuose rytuose. Tokias juostas audinių apsiuvimui naudojo visos Europos tautos, net ir Vikingai. Daugelyje muziejų yra pavyzdžių, kur vytos juostos buvo panaudotos ekleziastinėje tekstilėje.


Tablet Weaving (often card weaving in the United States) is a weaving technique where tablets or cards are used to create the shed through which the weft is passed.
Tablet weaving does go back at least to the eighth century BCE in early Iron age Europe where it is found in areas employing the warp-weighted loom. Historically the technique served several purposes: to create starting and/or selvedge bands for larger textiles such as those produced on the warp-weighted loom; to weave decorative bands onto existing textiles; and to create freestanding narrow work.

Early examples have been found at Hochdorf, Germany, and Apremont, Haute-Saône, France, as well as in Italy, Greece, and Austria. Elaborate tablet-woven bands are found in many high status Iron Age and medieval graves of Europe as well as in the Roman period in the Near East. They are presumed to have been standard trim for garments among various European peoples, including the Vikings. Many museum examples exist of such bands used on ecclesiastical textiles or as the foundation for elaborate belts in the European Middle Ages.

Fotografijų šaltinis | Photography found through Pinterest

Audimas skieteliu | Heddle weaving

heddle-drawing

Skietas – audimo staklių detalė. Skietelis – žiočių keitiklis, naudojamas juostų audimui. Tai labai senas įrankis. Baltijos ir Skandinavijos kraštuose taip buvo audžiama nuo neatmenamų laikų. Tradicinis skietelis buvo daromas iš stačiakampės lentelės, kurios viduryje išgręžiama eilė (arba dvi ar net trys eilės) skylučių ir padaromi vertikalūs tarpai.

Su specialiu įrankiu siūlai įtraukiami į skietuko skylutes ir plyšelius. Vienas siūlų galas pritvirtinamas prie stabilaus objekto, o kitą audėja dirželiu prisiriša prie juosmens. Audėja atsitraukia taip, kad siūlai atitinkamai įsitemptų. Kilnojant skietelį pagal vertikalią ašį sukuriamos metmenų žiotys. Į jas, šaudyklės pagalba, veriamas ataudų siūlas. Siūlas primušamas ranka, šaudykle, arba specialiu mediniu peiliu.


Heddle is a part of a loom. Rigid heddle is a special tool for band weaving. In Baltic and Scandinavian states this tool was used for band weaving for a very long time. Traditional rigid heddles were made from a square plank of wood by drilling and cutting a row of vertical gaps and a line (or sometimes up to three lines) of holes.

Using a special tool warp threads are fed through the gaps and holes of the heddle. One end of the warp is attached to a solid object for stability, while the other is fastened to the waist of the weaver using a special belt. This way the weaver can easily control the tension of the warp. By moving the heddle up and down warp separation (or ‘shed’) is created and weft thread can be fed through using a shuttle. Often the shuttle is also used to beat the weft thread into place.

Fotografijos | Photography by Augustinas Našlėnas
Fotografijų šaltinis | Photography found through Pinterest